De wereld op z’n kop.

Het leven gaat in cycli.

Er zijn natuurkrachten aanwezig, die we niet tegen kunnen houden.

Bijvoorbeeld: dag en nacht.

Behalve cycli bewegen we ook op een schaal:

Heen en weer.

Zoals eb en vloed.

In de politiek zien we dit ook:

We gaan bijvoorbeeld van links naar rechts.

Die schaal heeft zijn grenzen.

Zijn we te veel rechts, dan gaan we weer naar links.

Zijn we te veel links, dan gaan we weer naar rechts.

Dat gaat vanzelf.

Je kent die verschuiving op een schaal waarschijnlijk zelf ook wel.

Misschien ook wel op de weegschaal, haha.

Heel lang ben je met iets bezig en dan in één keer denk je:

“Nee, nou is het genoeg. Tot hier en niet verder.

Mijn grens is bereikt.

Ik wil er iets aan doen.”

Want als je doet wat je altijd deed, krijg je hetzelfde wat je al kreeg.

De wereld op z’n kop.

Veel mensen voelen zich niet meer thuis in deze wereld.

Ondanks onze welvaart zijn er veel met een burn-out.

Mensen zijn hun richting kwijt.

Daarom gaan ze alternatieven zoeken.

Iets wat beter bij hen past.

Er lijken veel keuzes te zijn, veel vrijheid.

Maar dat geeft weer weinig commitment, weinig verantwoordelijkheid.

Nog nooit zijn er zoveel coaches geweest.

Blijkbaar is daar behoefte aan.

Alles verandert, hoe je het ook wendt of keert.

Op de ‘heen-en-weer-schaal’ van klein naar groot en andersom, breekt er nu weer een 80-jarige periode aan. We gaan weer de andere kant op.

Bedrijven, overheden en systemen worden alsmaar groter en groter.

Overnames en fusies zijn aan de orde van de dag.

Daarom lijkt het aantal faillissementen nu nog mee te vallen.

Veela komt dat, doordat ze door grote bedrijven opgeslokt worden.

Door globalisering en wereldwijd internet lijkt de wereld kleiner te zijn, maar wordt eigenlijk groter. We krijgen alles mee.

Dit is te overweldigend voor de mens.

Het is niet goed te overzien.

Ze wil weer terug naar klein.

Naar overzicht en verbinding.

Je ziet nu groepjes uiteenvallen en worden er kleinere communities gebouwd.

Zowel online als offline.

Mensen blijken toch nog graag verbinding te houden:

stenen winkels doen het toch beter dan online shops.

Giganten zoals bol.com draaien gewoon verlies.

Het hele financiële systeem draait op schuld.

Je gaat een schuld aan zoals een hypotheek of andere lening.

Daar moet rente over betaald worden.

Zo houdt het systeem stand.

Alleen, op deze manier gaat een groot gedeelte door die rente uit de geldomloop.

Het gaat naar banken, andere bedrijven en er worden vooral geldproducten van gemaakt.

Zoals beleggingsproducten.

Daardoor komt dat geld niet meer terug in onze economie, maar in de geldhandel en op de beurzen.

Mensen of bedrijven die geld en kennis hebben om te investeren, kunnen op die manier van geld nog meer geld maken.

Wel met de nodige risico’s natuurlijk.

Investeren in de handel.

Als je weet hoe dit systeem werkt, kun je geld maken met geld producten.

Degenen die dit niet weten, en dat zijn er heel veel, zijn de dupe.

O.a. hierdoor worden de rijken, rijker en de armen, armer.

Er werden miljarden euro’s door Europese Centrale Bank sinds de financiële crisis van 2008 bijgedrukt om o.a. de banken overeind te houden.

De laatste twee jaar werd er weer enorm veel geld ‘geprint’ om steun te geven.

Om de economische gevolgen van corona te verzachten,

Dan rijst de vraag:

–   Was het genoeg?

–   Waar is het gebleven?

–   Heeft het geholpen?

Nadat je bij grote bedrijven koopt, zoals bijvoorbeeld bij Ikea, blijft ongeveer één-derde in onze geldomloop.

Twee-derde verdwijnt uit onze economie en gaat naar de handel. Naar de aandeelhouders, naar de banken. Daar worden weer meer beleggingsproducten en winst gemaakt.

Als je lokaal koopt, zoals bij kleinere winkels, het MKB (midden & klein bedrijf), zelfstandige ondernemingen, dan blijft ongeveer twee-derde in onze economie en gaat één-derde naar ‘de handel’.

Lokaal rente vrij geld.

Soms moet de wereld even op z’n kop.

De andere richting opgaan op de schaal.

Even opnieuw.

Anders.

Dat gaat vanzelf.

Mensen voelen het aan en worden zeer creatief.

Ze gaan dingen zelf verzinnen.

Ze willen liever zelf bepalen ‘bottom-up’ i.p.v. de regels opgelegd krijgen ‘top-down’.

Ze gaan alternatieven zoeken.

Eentje daarvan is ‘rente vrij geld’.

Er zijn al wereldwijd kleinschalige projecten.

Lokale communities die op zoek gaan om de lokale economie te helpen.

In het Nederlandstalig gebied (Nederland en Vlaanderen) is zo’n initiatief: de Florijn.

Die naam is niet helemaal voor niks; voor de euro was er in Nederland de florijn en werd het bedrag in guldens op producten vooraf aangeduid met ‘fl.’

Het project is nog klein.

Het werkt als een soort cadeaubon.

Je koopt gewoon met je euro’s via je bankrekening florijnen.

Daar kun je dan bij deelnemende particulieren en bedrijven mee betalen.

Het voordeel is dat het voor 100% in de lokale economie blijft.

Er lekt niets weg.

Er kunnen ook kredieten aangevraagd worden.

Rente vrij.

Het begint altijd met bewustwording.

Het kan dus anders.

Alleen hebben we er vaak niet aan gedacht.

Het is altijd zo gegaan.

Nu, met de hoge inflatie en de wereld op z’n kop,

worden we ineens wakker en bedenken we andere manieren.

Dan zien we dat:

–   de wereld te groot wordt,

–   we té afhankelijk worden van grote overheden, landen en bedrijven.

–   het leven ineens veel duurder wordt.

Gelukkig dat er mensen zijn die het overzicht bewaren.

En ons een alternatief aan kunnen bieden.

Voor een betere wereld.

Behalve in Bitcoin, kun je mij nu ook voor coaching betalen in florijnen;)

Liz

(Informatie alleen voor educatieve doeleinden. Geen financieel advies.)